Sau đây là danh sách các LM đã dành chiến thắng trong Event CTC tháng 05 :

Máy Chủ Tên Chủ Liên Minh
Dành chiến thắng
Tên Chủ LM Phần Thưởng Ghi Chú
Thiên Sứ 1 VIETNAMI NguyenSoaj 3.000.000
Gcoin
Đã trao pt vào web tk chủ LM
Icarus Ko LM nào P.A Thành Công Cộng dồn vào tháng 6
Dungeon Hủy CTC
Phần thưởng CTC BQT trao trực tiếp cho chủ LM .
BQT Mu Thiên Sứ
Thông Báo