mình mới lập chơi mu sv thiên mệnh. anh e nào ở hp chơi thì điểm danh cái ae giao lưu nào. em ở quận lê chân