Chào bạn
bqt ko phải chố cho bạn tiêu khiên thích chửi lúc nào thì chửi
nếu như ai cũng như bạn thì mu này loan mất
mình sẽ gửi sang kỹ thuật xem sét trường hợp của bạn
và bạn lần sau chỉ nên...