PDA

View Full Version : [Sự kiện Game] [Thiên Sứ 4]Đăng Ký - Đấu Trường Khốc LiệtArtemis
07-31-2017, 05:58 PM
Sự kiện chỉ giành cho 32 người đăng ký đầu tiên được quyền tham gia , đủ 32 người tự động dừng đăng ký và ra mắt lịch thi đấu.http://i.imgur.com/qsF8taj.jpgCác bạn đăng ký theo mẫu sau :


Nhân vật :
Số lần Reset :
Chủng tộc :

Đúng 00h00 ngày 01/08/2017 BQT sẽ mở topics cho các bạn đăng ký!

Phòng Điều Hành Sự Kiện
Trân Trọng Thông Báo!

Artemis
07-31-2017, 11:51 PM
- Chính thức khai mở topics đăng ký
- Tối đa đăng ký là 32 người cho sự kiện
- Đủ số lượng Close topics xếp lịch
- Chúc các bạn may mắn !

duykhoa
07-31-2017, 11:52 PM
Nhân vật : DaiMaVuong
Số lần Reset : 9
Chủng tộc : DL

truongtran
07-31-2017, 11:53 PM
Nhân vật : VoSoToi
Số lần Reset :12
Chủng tộc :EF

Jewel
07-31-2017, 11:53 PM
Nhân vật : RosaBella
Số lần Reset : 9
Chủng tộc : Elf

Jewel
07-31-2017, 11:54 PM
Nhân vật : MrSinh
Số lần Reset : 12
Chủng tộc : RF

Jewel
07-31-2017, 11:55 PM
Nhân vật : luna
Số lần Reset : 12
Chủng tộc : Elf

truongtran
07-31-2017, 11:57 PM
Nhân vật : Mukchongte
Số lần Reset : 12
Chủng tộc : RF

emhamzui
08-01-2017, 12:15 AM
Nhân vật : TreHamZui
Số lần Reset : 10
Chủng tộc : MG

8464251
08-01-2017, 12:21 AM
Nhân vật : GNNghia
Số lần Reset : 10
Chủng tộc : RF

DepLoanHL
08-01-2017, 04:13 AM
Nhân vật : NoSayBen
Số lần Reset :12
Chủng tộc :RF

Jonh
08-01-2017, 05:34 AM
Nhân Vật : HaRi
Số Lần Reset : 12
Chủng tộc : Elf

emlaconga3
08-01-2017, 06:09 AM
Nhân vật : KoVanDe
Số lần Reset : dang 9 lan chac ti nau 12 lan
Chủng tộc : DL

0984408793
08-01-2017, 10:31 AM
nhân vật:bmngoc1
lần rs:12
tộc:elf

trandong99
08-01-2017, 11:07 AM
ten nv 96lad69
so lan rs 12
chung toc:sum

2521999
08-01-2017, 12:14 PM
Nhân vật : RubyCat
Số lần Reset : 12
Chủng tộc : ELF

shopvip36x
08-01-2017, 03:21 PM
MỚI TẬP CHOI CUNG XIN 1 XUAT
NHÂN VAT Shopvip36
so lan rs 11
chung toc DK

sonexpo
08-01-2017, 08:41 PM
Nhân vât: 1Vo2Con
reset : 12 lần
Class: RF

daucula11
08-02-2017, 08:42 AM
Nhận vật: MasterYi
SLRS: 12
Class: DW

soaikapk
08-02-2017, 12:46 PM
NV : SoaiKaPk
số lần rs : 12
Nhân vật : dw

shopvip36x
08-02-2017, 04:03 PM
Nhan vat nenxagiao

chung toc rf
15 lan rs

kinghtplay
08-02-2017, 06:57 PM
Nhân vật : ChinChin
Số lần Reset : 15
Chủng tộc : MG

himura96
08-03-2017, 02:53 PM
Nhân vật: NariSuri
Số lần reset: 18
Chủng tộc: SUM

0984408793
08-03-2017, 05:32 PM
nhan vat: bmngoc1
chung toc: elf
rs: 18l

lk710
08-03-2017, 07:50 PM
nv: Elizabet
chung tộc: ELF
rs: 18l

shopvip36x
08-04-2017, 12:33 AM
nhan vat mrhiep
chung toc dl
rs 18 lan

taolasida2
08-04-2017, 04:59 PM
Nhân Vật : MrSiDa
Chủng tộc : RF
RS : 21 lần

lk710
08-04-2017, 08:45 PM
Nv: DepZaiQua
chủng tộc:DW
RS"21

Jonh
08-05-2017, 12:25 AM
NV : NguyenSoai
Chủng Tộc : RF
RS : 18

duykhoa
08-05-2017, 09:14 AM
Nhân vật : chao
Số lần Reset : 21
Chủng tộc : elf

duykhoa
08-05-2017, 09:14 AM
Nhân vật : BadGuyz
Số lần Reset : 21
Chủng tộc : DW

Artemis
08-05-2017, 01:17 PM
- Tạm thời kiểm tra đã đủ 32 người đăng ký !
- Tạm Close topics để lên lịch !
- Trong quá trình tổng nếu thiếu sẽ mở lại topics để bổ sung !

Artemis
08-05-2017, 03:29 PM
- Còn thiếu 2 slot đăng ký !
- Mở lại topics để ae nhanh tay đăng ký !

duykhoa
08-05-2017, 04:27 PM
Nhân vật : MgDepZai
Số lần Reset : 24
Chủng tộc : MG

duykhoa
08-05-2017, 04:30 PM
Nhân vật : zCuongz
Số lần Reset : 21
Chủng tộc : RF

VipLo
08-05-2017, 05:10 PM
Nhân vật : BoiVaoDay
Số lần Reset :24
Chủng tộc : DL

VipLo
08-05-2017, 05:10 PM
Nhân vật : MaTocDo
Số lần Reset : 24
Chủng tộc : MG

Artemis
08-05-2017, 06:38 PM
- Tạm thời kiểm tra đã đủ 32 người đăng ký !
- Tạm Close topics để lên lịch !
- Trong quá trình tổng nếu thiếu sẽ mở lại topics để bổ sung !