PDA

View Full Version : Ban Nich StopPhangTrumBaRia
02-05-2016, 08:27 PM
ACC Dw 11xx
Ban Set Nhan Su+9+L+op+4%+3%GST
Gay Huy Diet +9+10% op + Gia cuong giam SD khi danh
2 Ring +4% GST
Pen Set 10%
W2 DW+7+op
Gia Ban 3 Trieu ATM Ra di Nhanh Gon
Ai Mua Chiu Phi
sdt: 01683 65 65 62

CafeKhuya
02-06-2016, 10:05 AM
Không chơi vẫn quyết không bán acc ^^

TrumBaRia
02-07-2016, 04:27 PM
Chac em nghe anh qua @@

CafeKhuya
02-07-2016, 09:54 PM
Nhắn Hải vào game gửi anh bộ đồ chơi giao thừa :D

TrumBaRia
02-10-2016, 02:22 PM
Up len nao

diemmai
06-24-2016, 03:51 PM
Không chơi nữa thì bán cho rồi để làm chi không biết nữa