PDA

View Full Version : [Kinh Nghiệm] Cách Tăng Poi cho MG !!!kiss0nlin3
01-31-2016, 10:36 PM
183

Topic Cộng điểm cho MG
Như các bạn đã biết MG là con lai của DK và DW nên MG chia làm 2 loại MG chiến và MG phép
I/ Đồ MG thường dùng là GAION, Muryen và GAion phong vũ, bên cạnh đó có đồ SK như hủy diệt và bóng ma
- Khi dùng GAION thi k/hợp thêm với tay hủy diệt ring ANB nếu bạn nào có đk. Không có Đk thì sàn sàn 2 sét kia là x2 dame train lv tẹt ga rồi


* Poi ~ ( 3000 -> 11000 point )
MG Chiến:-ene:1k
-agi 1k
-str 1k
Sau khi tăng lần rs cũng như tăng lv chúng ta chia ra cộng điểm str và AGI sao cho phù hợp, ene tầm 1k-1k5 là OK.

MG Phép
-str đủ dùng
-agi 1k-1k5
-ene còn lại.
Cũng như thế tăng lv và tăng rs chúng ta tăng AGi tầm 3-4k còn lại phang ene

* ~ (11000 -> 16000 point )
đối với số lân rs này thì piont tương đối cao nên train dễ dàng

MG Chiến
-ene 1k5-2k
-agi 5k-6k
-str còn lại vào str

MG Phép
-str 1k-1k5
-agi 5-6k
-ene phần còn lại

* ~ ( 16000 -> 21000 point )

MG chiến:
-ene 1k5-2k
-agi 6-8k
- còn lại str

MG Phép
-str 1k-1k5
-agi 6-8k
Phang hết ene

* ~ ( 21000 -> 28500 point )

MG Chiến
-ene 2k
-agi 9-10k
-str hết

MG Phép
-str 1k-1k5
-agi 9-10k
-ene hết

* ~ ( 28500 -> 30000 point )

MG Chiến
-ene 1k5-2k
-agi 11k5-12k
-str hết

MG Phép
Tăng ngược lại là OK
- Đôi khi các bạn muốn cắm chuột dễ dàng thì cộng điểm MG chiến và MG phép luôn
Str 4-5k
Agi 10-11k
ENe phân còn lại
Cộng ntn dame chiến ~ dame phép 1 hít là die với x2 dame
II/ Vấn đề BK của MG
-MG Dame cao thủ yếu, Bk phải linh hoạt, đánh nhanh.
sắm cho mình 1 sét đồ ngon hay Full càng OK

Cộng điểm PK cho những bạn ~ 30k poi
-ene 1k
-agi 9-10k
-vit 8-9k
con lại str

1/ khi bạn đánh MG thuần AGI thì tăng hết vào cột 1,
-agi 11k5-12k
-vit 10k
-ene 1k
-str còn lại

2/ Khi đánh thuần str, tăng vào cột 2, tăng dòng đầu cột 1,2,3-agi 7-8k
-vit 7-8k
-ene 1k
-str hết

Còn khi PK thì hên xui nhưng minh thấy MG TM rất ít, và PK khó ăn lắm. Nên chúng ta kiss quáy train lv là tốt rồi, ăn hiếp trẻ :cool::cool::cool: cũng được Ok rồi ^^!

nofear1102
02-01-2016, 01:44 AM
bể cá cái tang ở mg ở đâu thế về bác , mg tăng như bác đi trail ở đâu .