PDA

View Full Version : Sự kiện 1. Công Thành Chiến
 2. Chaos Castle (Hỗn Nguyên Lâu)
 3. Blood Castle (Huyết Lâu)
 4. Devil Square (Quảng Trường Quỷ)
 5. Dopple Event
 6. Gaion Event
 7. Happy Hour (Giờ Hạnh Phúc)
 8. Raklion Event (Săn Boss Selupan)
 9. Sky Event (Thiên Giới)
 10. White Wizard (Phù Thủy Trắng)
 11. [Sự kiện Game] Cùng Share Facebook - Tôi thấy MU Thiên Sứ hay !
 12. [Sự kiện Game] Chuỗi sự kiện OPEN BETA MU Thiên Sứ - Huyền Thoại Trở Lại
 13. [Sự kiện Game] Cùng Like & Share Facebook - Nhận Triệu Gcoin
 14. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện đua top tháng 12 - MU Thiên Sứ
 15. [Sự kiện Game] Like & Share FaceBook -Nhận Triệu Gcoin Đợt 2
 16. [Sự kiện Game] Event " Cùng Like và Share Facebook nhận triệu Gcoin - đợt 3 " Từ 14/12 đến 20/12 .
 17. [Sự kiện Game] Trao Quà Noel - Tri Ân Game Thủ
 18. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện đua top tháng 01/2016 - MU Thiên Sứ
 19. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2016 Mu Thiên Sứ
 20. [Sự kiện Game] Event Trốn Tìm GM !
 21. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Mệnh - Mu Thiên Sứ
 22. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 03 Máy Chủ Thiên Sứ
 23. [Sự kiện Game] Đua Top Tháng 04/2016 Máy Chủ Thiên Sứ
 24. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 04 /2016
 25. [Trao Giải] Đua Top Tháng 03/2016 Máy Chủ Thiên Sứ
 26. [Trao Giải] Đua Top OPEN BETA Máy Chủ Thiên Mệnh
 27. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 05/2016
 28. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 05/2016
 29. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 06/2016
 30. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 06/2016
 31. [Trao Giải] Đua Top Tháng 05/2016 Máy Chủ Thiên Mệnh
 32. [Trao Giải] Đua Top Phú Hộ Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 06/2016
 33. [Trao Giải] Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 06 /2016
 34. [Sự kiện Game] Kết Quả Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 06/2016
 35. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 07/2016 Máy Chủ Thiên Sứ
 36. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 07/2016 Máy Chủ Thiên Mệnh
 37. [Sự kiện Game] Event Like & Share Facbook - Nhận Triệu Gcoin - Chào Đón Máy Chủ Mới Thiên Sứ 2
 38. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 08/2016 Máy Chủ Thiên Sứ
 39. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 2
 40. [Sự kiện Game] Event " Con Số May Mắn - Nhận Triệu Gcoin "
 41. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09 /2016 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 42. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 09 Máy Chủ Thiên Sứ 2
 43. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 10 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 44. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 10 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 2
 45. [Sự kiện Game] Even PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Thiên Sứ 1
 46. [Sự kiện Game] Even PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Thiên Sứ 2
 47. [Sự kiện Game] Lịch Even PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Thiên Sứ 1
 48. [Sự kiện Game] Lịch Even PK " Sức Mạnh Chủng Tộc " Máy Chủ Thiên Sứ 2
 49. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 11 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 2
 50. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 11 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 51. [Trao Giải] Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ 2
 52. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 12 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 53. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 01 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 54. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 01 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 2
 55. [Trao Giải] Đua Top Tháng 12 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 2
 56. [Trao Giải] Đua Top Tháng 12 / 2016 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 57. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 02 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 58. [Sự kiện Game] Khuyến Mại 100% Giá Trị Thẻ Nạp Trong 3 Ngày 28,29,30 Tháng 01/2017
 59. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 3
 60. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 03 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 61. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 04 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 62. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 04 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 63. [Sự kiện Game] Event Truy Tìm GM - Máy chủ Thiên Sứ 3
 64. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 05 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 65. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 05 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 66. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sứ 3 5/2017
 67. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 06 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 68. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 06/ 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 69. [Trao Giải] Đua Top Tháng 05 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 70. [Trao Giải] Đua Top Tháng 05 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 71. Mong admin xem topic ạ!!!
 72. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sứ 3 6/2017
 73. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 07 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 74. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Đua Top Tháng 07/ 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 75. [Trao Giải] Đua Top Tháng 06 / 2017 Máy Chủ Thiên Sứ 3
 76. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 4
 77. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 78. [Sự kiện Game] [Thiên Sứ 4]Đấu Trường Khốc Liệt - Bản Lĩnh PK
 79. [Sự kiện Game] [Thiên Sứ 4]Lịch thi đấu - Đấu trường khốc liệt - Vòng loại
 80. [Sự kiện Game] [Thiên Sứ 4]Lịch thi đấu - Đấu trường khốc liệt - Vòng 2
 81. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 82. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 83. [Trao Giải] Đua Top Tháng 8/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 84. [Sự kiện Game] Event Truy Tìm GM - Máy chủ Thiên Sứ 4
 85. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 86. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 87. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 88. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 89. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 5
 90. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 91. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12/2017 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 92. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sứ 5 12/2017
 93. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sứ 1 12/2017
 94. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sữ 4 12/2017
 95. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 01/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 96. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 01/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 97. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 01/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 98. [Trao Giải] Trao giải CTC Máy chủ Thiên Sứ 4
 99. [Trao Giải] Trao giải CTC máy chủ Thiên Sứ 1 tháng 1/2018
 100. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2018 - Tết Nguyên Đán Máy Chủ Thiên Sứ 1
 101. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2018 - Tết Nguyên Đán Máy Chủ Thiên Sứ 4
 102. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2018 - Tết Nguyên Đán Máy Chủ Thiên Sứ 5
 103. [Trao Giải] Trao giải CTC máy chủ Thiên Sứ 5 tháng 01/2018
 104. [Sự kiện Game] Cho Phép Đăng Ký CTC Tất Cả Các Máy Chủ Tháng 2/2018
 105. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 03/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 106. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 03/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 4
 107. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 03/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 108. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Sứ 1 tháng 03/2018
 109. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 04/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 110. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 04/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 111. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ Thiên Mệnh
 112. [Sự kiện Game] Thông Báo Thời Gian Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 5 Tháng 4/2018
 113. [Sự kiện Game] Event Giải cứu công chúa máy chủ Thiên Mệnh
 114. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 05/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 115. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 05/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 116. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 5 /2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 117. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 06/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 118. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 06/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 119. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 6 /2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 120. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Mệnh tháng 06/2018
 121. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Sứ 5 tháng 06/2018
 122. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên sứ 5 tháng 06/2018
 123. [Trao Giải] Trao Giải Event Công Thành Chiến Máy chủ Thiên Mệnh Tháng 06/2018
 124. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 07/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 125. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 07/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 126. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 07/2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 127. [Sự kiện Game] Thời gian đăng Ký Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 07/2018
 128. [Sự kiện Game] Thời gian đăng Ký Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ 5 Tháng 07/2018
 129. [Trao Giải] Trao Giải Event Công Thành Chiến Máy chủ Thiên Mệnh Tháng 07/2018
 130. [Trao Giải] Event Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ 5 Tháng 07/2018
 131. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 132. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 133. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 134. [Sự kiện Game] Thay Đổi Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Công Thành Chiến
 135. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ LORENCIA
 136. [Sự kiện Game] Event Truy Tìm GM - Máy Chủ LORENCIA - 27/08/2018
 137. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Mệnh tháng 08/2018
 138. [Sự kiện Game] Thời gian đăng Ký Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ 5 Tháng 08/2018
 139. [Sự kiện Game] Trao Giải Event Công Thành Chiến Các Máy chủ Tháng 08/2018
 140. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 141. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 142. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 143. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Mệnh tháng 09/2018
 144. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Sứ 5 tháng 09/2018
 145. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 146. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 147. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 148. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2018 Máy Chủ LORENCIA
 149. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiên Mệnh tháng 10/2018
 150. [Sự kiện Game] [ Thông Báo ] Lùi Thời Gian Đăng Ký CTC Máy Chủ Lorencia và Thiên Sứ 5 Tháng 10/ 2018
 151. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 152. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2018 Máy Chủ Thiên Mệnh
 153. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2018 Máy Chủ Thiên Sứ 5
 154. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2018 Máy Chủ LORENCIA
 155. Thời Gian Đăng Ký CTC Máy Chủ Lorencia Tháng 11 / 2018
 156. [Thông Báo] Thời Gian Sáp Nhập Chính Thức Máy chủ TM và TS5 Về Máy Chủ TS 1
 157. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ ICARUS
 158. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12/2018 Máy Chủ LORENCIA
 159. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Lorencia tháng 12/2018
 160. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 01/2019 Máy Chủ LORENCIA
 161. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 01/2019 Máy Chủ ICARUS
 162. [Sự kiện Game] Dời Event Công Thành Chiến Máy Chủ Lorencia sang ngày 20/1/2019
 163. [Sự kiện Game] Rời Event CTC Các Máy Chủ Sang Ngày 26/01/2019
 164. Cho phép đăng ký CTC Máy chủ LORENCIA và ICARUS tháng 1/2019
 165. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2019 Máy Chủ LORENCIA - Event Tết Kỷ Hợi
 166. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 02/2019 Máy Chủ ICARUS - Event Tết Kỷ Hợi 2019
 167. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ LORENCIA tháng 2/2019
 168. [Sự kiện Game] Rời Event CTC Các Máy Chủ ICARUS Sang Ngày Mai 25/02/2019
 169. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 03/2019 Máy Chủ LORENCIA
 170. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 03/2019 Máy Chủ ICARUS
 171. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ DUNGEON
 172. [Sự kiện Game] Khai Mở Event Nạp Thẻ Hàng Ngày - Nhận Ring Pent May Mắn
 173. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 04 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 174. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 04/2019 Máy Chủ LORENCIA
 175. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 04/2019 Máy Chủ ICARUS
 176. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện THÁNG 4/2019 Máy Chủ DUNGEON
 177. [Sự kiện Game] Khai Mở Event Nạp Thẻ Hàng Ngày - THÁNG 4 /2019
 178. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Icarus, Dungeon, Thiên Sứ 1 tháng 4/2019
 179. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 05/2019 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 180. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 05/2019 Máy Chủ ICARUS
 181. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 05/2019 Máy Chủ LORENCIA
 182. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện THÁNG 5/2019 Máy Chủ DUNGEON
 183. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Icarus, Dungeon, Thiên Sứ 1 tháng 5/2019
 184. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 06/2019 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 185. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 06/2019 Máy Chủ LORENCIA
 186. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 06/2019 Máy Chủ ICARUS
 187. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện THÁNG 6/2019 Máy Chủ DUNGEON
 188. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện OPEN BETA Máy Chủ KANTURU
 189. [Sự kiện Game] Khai Mở Event Công Thành Chiến và Vua Nạp Thẻ Tháng OPEN BETA Đợt 2 - Kanturu
 190. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 7/2019 Máy Chủ KANTURU
 191. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 7/2019 Máy Chủ Dungeon
 192. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 7/2019 Máy Chủ Lorencia
 193. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 7/2019 Máy Chủ ICARUS
 194. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 7/2019 Máy Chủ Thiên sứ 1
 195. [Sự kiện Game] Khai Mở Event Vua Nạp Thẻ Tháng 07/2019 Đợt 2- Máy Chủ KANTURU
 196. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Kanturu, Thiên Sứ 1 tháng 7/2019
 197. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2019 Máy Chủ Thiên sứ 1
 198. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2019 Máy Chủ Lorencia
 199. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2019 Máy Chủ Dungeon
 200. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 08/2019 Máy Chủ KANTURU
 201. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 8/2019 Máy Chủ ICARUS
 202. [Sự kiện Game] Dời Event Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên sứ 1 và Kanturu sang ngày Mai 25/8/2019
 203. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiến sứ 1, Kanturu tháng 8/2019
 204. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2019 Máy Chủ Thiên sứ 1
 205. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2019 Máy Chủ Lorencia
 206. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2019 Máy Chủ Dungeon
 207. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 09/2019 Máy Chủ KANTURU
 208. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 9/2019 Máy Chủ ICARUS
 209. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiến sứ 1, Kanturu tháng 9/2019
 210. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 10/2019 Máy Chủ KANTURU
 211. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện THÁNG 10/2019 Máy Chủ TS1
 212. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiến sứ 1 tháng 10/2019
 213. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2019 Máy Chủ Thiên sứ 1
 214. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 11/2019 Máy Chủ KANTURU
 215. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12/2019 Máy Chủ Kanturu
 216. [Sự kiện Game] Chuỗi Sự Kiện Tháng 12/2019 Máy Chủ Thiên Sứ 1
 217. [Sự kiện Game] Cho phép đăng ký CTC Máy chủ Thiến sứ 1 tháng 11/2019