PDA

View Full Version : Thông báo 1. [Thông báo] Huyền thoại MU Thiên Sứ sống lại tại Việt Nam
 2. [Thông báo] Phiên bản MU Thiên Sứ Season 6.3 hoàn thiện
 3. [Thông báo] Game Play MU Thiên Sứ 1 số điều các bạn nên đọc
 4. [Thông báo] Lịch trình ra mắt MU Thiên Sứ - Huyền Thoại trở lại !
 5. [Thông báo] Alpha Test máy chủ Thiên Sứ - Huyền Thoại Trở Lại
 6. [Thông báo] Cập nhật link tải game MU Thiên Sứ 2015
 7. [Thông báo] Thông tin OPEN BETA Mu Thiên Sứ - Huyền Thoại trở lại
 8. [Thông báo] 7 Số Bí Mật và Xóa nhân vật tại MU Thiên Sứ
 9. [Thông báo] Ủy thác Online không cần treo máy /offtrade zen và /offtrade wcoin
 10. [Thông báo] Tỉ lệ quy đổi Vpoint sang Gcoin tránh lạm phát
 11. [Thông báo] Cảnh báo hiện tượng lừa đảo giả danh NPC Trao_Giải
 12. [Thông báo] Bảo Trì Trang Quản lý !
 13. [Thông báo] Items + 15 và các vấn đề nên biết
 14. [Thông báo] Cánh báo lừa đảo trong game !
 15. [Thông báo] Hiện tượng lag Sever
 16. [Thông báo] Trung tâm hỗ trợ giao dịch MU Bank - Account, Item (mới)
 17. [Thông báo] Cập nhật Thời Gian đăng ký CTC MuThienSu tháng 12 .
 18. [Thông báo] Kết quả CTC tháng 12 Mu Thiên Sứ
 19. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Mu Thiên Sứ Tháng 01/2016
 20. [Thông báo] Bảo Trì sever ngày 22/01
 21. [Thông báo] Tăng X2 Kinh Nghiệm tất Cả Các Sever Thiên Sứ !
 22. [Thông báo] Đón Chờ Máy Chủ Mới Thiên Mệnh vào 22/02/2016
 23. [Thông báo] Alpha Test máy chủ Thiên Mệnh - Mu Thiên Sứ
 24. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Sứ tháng 02/2016
 25. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Thiên Mệnh - Mu Thiên Sứ
 26. [Thông báo] Cách kiếm ZEN đơn giản và xóa nhân vật tại máy chủ Thiên Mệnh
 27. [Thông báo] Cập Nhật Sự Kiện Đua Top ReSet Ngày Và Công Thành Chiến Máy chủ Thiên Mệnh
 28. [Thông báo] Bảo Trì sv 3, 4, 9 Máy chủ Thiên Mệnh ngày 03/03
 29. [Thông báo] Về Hiện Tượng Lag khi chơi game trong thời gian gần đây
 30. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 03/2016
 31. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 03 /2016
 32. [Thông báo] Hiện Tượng Disconnect Máy Chủ
 33. [Thông báo] Về Hiện Tượng Lag Khi Chơi Game ngày 11/04
 34. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 04/2016
 35. [Thông báo] Lùi Thời Gian Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Mệnh tháng 04/2016
 36. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh Tháng 04 /2016
 37. [Thông báo] Thay Đổi Thời Gian Tham Gia Event Đua Top Phú Hộ
 38. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Sứ Tháng 05 /2016
 39. [Thông báo] Bảo Trì Sever 60 phút ngày 16/05
 40. Kết Quả Công Thành Đại Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh t05/2016
 41. [Thông báo] Bảo Trì Nhanh Máy Chủ Thiên Mệnh Trong 60 Phút Ngày 22/05 .
 42. [Thông báo] Bảo Trì Nhanh 45 phút Máy Chủ Thiên Mệnh
 43. [Thông báo] Bảo trì nâng cấp hệ thống MU Thiên Sứ
 44. [Thông báo] Bảo Trì Sever Hoàn Tất
 45. [Thông báo] Bảo Trì Nhanh Sever đến 11h 45 Ngày 09/07/206
 46. [Thông báo] Bảo Trì Sever Ngày 14/07
 47. [Thông báo] Dời Thời Gian Event Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Mệnh Sang Ngày 17/07/2016
 48. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới Vào Tháng 08/2016
 49. [Thông báo] Sáp Nhập Máy Chủ Thiên Mệnh Về Thiên Sứ
 50. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Thiên Sứ 2 10h 00 Ngày 01/08/2016
 51. [Thông báo] Chính Thức Khai Mở Sever AlPha Test Máy Chủ Thiên Sứ 2
 52. [Thông báo] Chính Thức Cho Phép Chuyển Nhân Vật Từ Thiên Mệnh Sang Thiên Sứ
 53. [Thông báo] Bảo Trì Nhanh Máy Chủ Thiên Mệnh Trong Vòng 30 Phút Ngày 02/08
 54. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 2
 55. [Thông báo] Thu Hồi Sách Ma công + 15 Bán Trong Shop Máy Chủ Thiên Sứ 2
 56. [Thông báo] Thời Gian Mở Tính Năng Uỷ Thác Online Tại Máy Chủ Thiên Sứ 2
 57. [Thông báo] Những Lưu Ý Về Bảo Mật Tài Khoản Chơi Game
 58. [Thông báo] Thay Đổi Thời Gian Diễn Ra Các Sự Kiện Đua Top OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 2
 59. [Thông báo] Bảo Trì Toàn Bộ Máy Chủ Thiên Sứ 1 và 2 Trong vòng 60 phút
 60. [Thông báo] Thời gian bảo trì kéo dài đến 12h 00 Ngày 20/08/2016
 61. [Thông báo] Bảo Trì Hoàn Tất
 62. [Thông báo] Lùi Thời Gian Trao Giải Top Phú Hộ và Top 7 Ngày Máy Chủ Thiên Sứ 2
 63. [Thông báo] Lùi thời gian CTC máy chủ Thiên Sứ 1
 64. [Thông báo] Kết quả CTC máy chủ Thiên Sứ 2
 65. [Thông báo] Vấn Đề Các Topic Lỗi Chưa được Giải Quyết !
 66. [Thông báo] Các Topic Lỗi và trao thưởng intem tháng 9
 67. [Thông báo] Bảo Trì Máy Chủ Thiên Sứ 1 Ngày 16/10/2016
 68. [Thông báo] Lùi thời gian CTC máy chủ Thiên Sứ 2 Sang Ngày 30/10/2016
 69. [Thông báo] Bảo Trì Ngày 02/11/2016
 70. [Thông báo] Thời Gian Bảo Trì Hoàn Tất
 71. [Thông báo] Vấn Đề Bảo Mật Tài Khoản !
 72. [Thông báo] Lùi thời gian CTC máy chủ Thiên Sứ 1
 73. [Thông báo] Bảo Trì Sever 26 / 12 / 2016
 74. [Thông báo] Bảo Trì Ngày 19/01/2017
 75. [Thông báo] Thời Gian Sáp Nhập Máy Chủ Thiên Sứ 2 Về Thiên Sứ 1
 76. [Thông báo] Cập Nhật Hệ Thống Khóa Item ( OPD )
 77. [Thông báo] Topic CMT Dành Cho Các Nhân Vật Chưa Được Công 01 Lần RL Từ TS 2 Sang TS 1
 78. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Thiên Sứ 3 Ngày 14/02/2017
 79. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 3
 80. [Thông báo] Thời Gian Trao Giải Event Like & Share Facebook
 81. [Thông báo] Cập Nhật Hệ Thống Khóa Item ( OPD )
 82. [Thông báo] Chính Thức Mở Sub Gold ( Sub10 )
 83. [Thông báo] Về Việc Mất Đồ Do Không Mở Khóa OPD Theo Yêu Cầu
 84. [Thông báo] Lỗi Sự Cố Đường Truyền Mạng Ngày 04/03
 85. [Thông báo] Bảo Trì Trang Quản Lí Ngày 19/03/2017
 86. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên sứ 1 Tháng 3
 87. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 1 Tháng 4
 88. [Thông báo] Lùi thời gian CTC máy chủ Thiên Sứ 1
 89. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 1 Tháng 5
 90. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 3 Tháng 5
 91. [Thông báo] Về vấn đề thay đổi các sub tại máy Chủ Thiên Sứ 3
 92. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 3 Tháng 6
 93. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 1 Tháng 6
 94. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Thiên Sứ 4 Vào 29/07/2017
 95. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Thiên Sứ 4
 96. [Thông báo] Lùi Thời Gian Đăng Ký CTC Thiên Sứ 3 Sang 19h 30
 97. [Thông báo] Dời Event Công Thành Chiến Máy Chủ Thiên Sứ 3 Sang Ngày 30/07/2017
 98. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Thiên Sứ 4
 99. [Thông báo] Cập nhật 1 số thay đổi tại máy chủ Thiên Sứ 4
 100. [Thông báo] Thời Gian Sáp Nhập Máy Chủ Thiên Sứ 3 Về Thiên Sứ
 101. [Thông báo] Giảm Mức Phí Trung Gian Giao Dịch Qua Mu Bank
 102. [Thông báo] Cập Nhật Thời Gian Sáp Nhập Máy Chủ TS3 Về Máy Chủ TS1
 103. [Thông báo] Chính Thức Cho Phép Di Chuyển Nhân Vật Từ Thiên Sứ 3 Về Thiên Sứ 1
 104. [Thông báo] Bảo trì SV1,2,3 Máy chủ TS4 ngày 26/8/2017
 105. [Thông báo] Về Việc Thay Đổi Exp và Drop Sau Khi Bảo Trì
 106. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 1 Tháng 9
 107. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 4 Tháng 9
 108. [Thông báo] Kết Quả Công Thành Chiến Thiên Sứ 4 Tháng 9/2017
 109. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 4 Tháng 10/2017
 110. [Thông báo] Tạm Đóng Hệ Thống Nạp Thẻ Vietel Ngày 08/12/2017
 111. [Thông báo] Cho phép đăng ký CTC máy chủ Thiên sứ 1 và Thiên sứ 5
 112. [Thông báo] Cho Phép Đăng Ký CTC Máy Chủ Thiên Sứ 4 Tháng 12/2017
 113. [Thông báo] Thông Báo Lịch nghỉ lễ Trung tâm hỗ trợ MuBank
 114. [Thông báo] Event Quà Nạp Tích Lũy - Chào Đón NĂm Mới 2018
 115. [Thông báo] Cho phép đăng ký CTC máy chủ Thiên sứ 1 tháng 01/2018
 116. [Thông báo] Cho phép đăng ký CTC máy chủ Thiên sứ 4 tháng 01/2018
 117. [Thông báo] Cho phép đăng ký CTC máy chủ Thiên sứ 5 tháng 01/2018
 118. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới - Thiên Mệnh 30/03/2018
 119. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Thiên Mệnh Ngày 30/03/2018
 120. [Thông báo] Chính Thức Khai Mở Sever Alpha Test Máy Chủ Thiên Mệnh
 121. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ Thiên Mệnh
 122. [Thông báo] THIÊN MỆNH đóng hỗ trợ 400.000 ZEN tân thủ - Tặng code tân thủ 10 triệu ZEN
 123. [Thông báo] Chào Đón Chúa Tể KunDun Ghé Thăm Lục Địa Mu Thiên Mệnh
 124. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới - LORENCIA Alpha Test 12/08 - OPEN 18/08/2018
 125. [Thông báo] Khai Mở Sever Alpha Test Máy Chủ LORENCIA
 126. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ LORENCIA - 20:00 Ngày 18/08/2018
 127. [Thông báo] Thông Báo Về Việc Dừng Bán Vé CC Tại Shop Game Lorencia
 128. [Thông báo] Thử Nghiệm Hệ Thống AFK ( Auto ) Trong Game Tại Máy Chủ Lorencia
 129. [Thông báo] Luật Giao Dịch Mua Bán Trong Game Mu Thiên Sứ
 130. [Thông báo] Thay Đổi SDT Hotline Mu Thiên Sứ
 131. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới - Đồ Hiếm Vào Cuối Tháng 11/2018
 132. [Thông báo] Chính Thức Khai Mở Sever Alpha Test Máy Chủ Icarus
 133. [Thông báo] 9 Loại Ngọc Custom mà các Mutizens cần biết
 134. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ ICARUS - 14:00 Ngày 30/11/2018
 135. [Thông báo] Những Điều Cần Chú Ý Tại Máy Chủ Icarus OPEN vào 30/11/2018
 136. [Thông báo] Lịch Nghỉ Tết - Trung Tâm Hỗ Trợ Giao Dịch MuBank
 137. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới Dugeon 28/02/2019
 138. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ Dungeon - 28/02/2019
 139. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ DUNGEON - 10:00 Ngày 03/03/2019
 140. [Thông báo] Mở giới hạn RS cho top2 sever Thiên Sứ 1
 141. [Thông báo] Những thay đổi mới tại máy chủ Thiên Sứ 1
 142. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới Kanturu 01/06/2019
 143. [Thông báo] Thông Tin Alpha Test Máy Chủ KANTURU
 144. [Thông báo] Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ KANTURU - 14:00 Ngày 01/06/2019
 145. [Thông báo] Cập nhật phiên bản Anti-hack ICM mới nhất
 146. [Thông báo] Khai Mở Sub 11 12 Tân Thủ - Giảm GHRS Top 1 xuống 2 lần /Ngày ( Kanturu )
 147. [Thông báo] Fanpage Mu Thiên Sứ gặp Sự cố
 148. [Thông báo] Thay đổi cú pháp nhắn tin tới trung tâm 8285 đối với mạng Vietel
 149. [Thông báo] Sát nhập máy chủ Loren-Icarus-Dungeon về máy chủ TS1
 150. [Thông báo] Chính Thức Cho Phép Di Chuyển Nhân Vật Từ Icarus , Lorencia , Dungeon về Thiên Sứ 1
 151. [Thông báo] Ra Mắt Máy Chủ Mới Arena 30/11/2019